לילד עד גיל 12 מחיר הויזה: 100 ש"ח.
למבוגר מעל גיל 12 מחיר הויזה: 200 ש"ח.


מלאו בשאלון הבא את הפרטים שלכם על מנת לקבל ויזה לסרי לנקה.
על פי הנחיות ממשלת סרי לנקה, מי שמוציא ויזה צריך להיות מסוגל להראות בשדה התעופה כרטיס יציאה מסרי לנקה, והוכחה שיש לו מספיק כסף כדי לממן את הטיול.
אסור להיות מועסק בסרי לנקה בכל צורה שהיא.
לאחר שהתשלום מתבצע אין אפשרות לקבל החזר ללא קשר אם קיבלתם את הויזה או שקיבלתם סירוב.
עליכם להיכנס לסרי לנקה עם הדרכון שאת פרטיו תכניסו בטופס הבקשה.

מילוי טופס