הטופס נבנה עם 80% מהתשובות מובנות בכדי להקל עליכם בשאלות המרובות של רשות ההגירה.