ויזה להודו לשנה אלקטרונית.

התהליך כולו אינטרנטי, אין צורך להגיע פיזית או למסור את הדרכון. כל תהליך הנפקת הויזה להודו מתבצע כאן באתר, הויזה מתקבלת במייל, לאחר מכן מדפיסים את הויזה וטסים איתה להודו. הויזה תקפה ומתחילה להיספר מרגע ההנפקה. אישור או סירוב הויזה בהחלטת ההודים בלבד, במקרה וההודים סירבו לכם לויזה, תהיו זכאים להחזר כספי מלא או להגשת בקשה חוזרת על חשבונינו.

הייתרונות בויזה זו:

  1. עם הויזה האלקטרונית ניתן להיכנס להודו אך ורק אווירית.
  2. חובה לצאת מהודו לאחר 90 ימים למשך יום אחד לפחות, ולאחר מכן ניתן לחזור להודו לעוד 90 ימים, וכן הלאה עד שנגמר תוקף הויזה.

מחיר הויזה 420 ש"ח.

כל ההליך מתבצע כאן באתר. הויזה מונפקת בדרכון והתהליך כולל מסירת הדרכון לרשות ההגירה ההודית ע"י שליח שלנו שיאסוף ויחזיר את דרכונך עד פתח ביתך. הויזה תקפה ומתחילה להיספר מרגע ההנפקה בישראל, התהליך עצמו אורך כארבעה שבועות. אישור או סירוב הויזה בהחלטת ההודים בלבד, במקרה וההודים סירבו לכם לויזה לא תהיו זכאים להחזר כספי.

הייתרונות בויזה זו:

  1. עם הויזה המונפקת בדרכון ניתן להיכנס להודו קרקעית וגם אווירית.
  2. חובה לצאת מהודו לאחר 180 ימים למשך יום אחד לפחות, ולאחר מכן ניתן לחזור להודו לעוד 180 ימים.

מחיר הויזה 700 ש"ח.

מטיילים ממליצים עלינו

ויזה להודו לשנה אלקטרונית.

התהליך כולו אינטרנטי, אין צורך להגיע פיזית או למסור את הדרכון. כל תהליך הנפקת הויזה להודו מתבצע כאן באתר, הויזה מתקבלת במייל, לאחר מכן מדפיסים את הויזה וטסים איתה להודו. הויזה תקפה ומתחילה להיספר מרגע ההנפקה. אישור או סירוב הויזה בהחלטת ההודים בלבד, במקרה וההודים סירבו לכם לויזה, תהיו זכאים להחזר כספי מלא או להגשת בקשה חוזרת על חשבונינו.

הייתרונות בויזה זו:

  1. עם הויזה האלקטרונית ניתן להיכנס להודו אך ורק אווירית.
  2. חובה לצאת מהודו לאחר 90 ימים למשך יום אחד לפחות, ולאחר מכן ניתן לחזור להודו לעוד 90 ימים, וכן הלאה עד שנגמר תוקף הויזה.

מחיר הויזה 420 ש"ח.

כל ההליך מתבצע כאן באתר. הויזה מונפקת בדרכון והתהליך כולל מסירת הדרכון לרשות ההגירה ההודית ע"י שליח שלנו שיאסוף ויחזיר את דרכונך עד פתח ביתך. הויזה תקפה ומתחילה להיספר מרגע ההנפקה בישראל, התהליך עצמו אורך כארבעה שבועות. אישור או סירוב הויזה בהחלטת ההודים בלבד, במקרה וההודים סירבו לכם לויזה לא תהיו זכאים להחזר כספי.

הייתרונות בויזה זו:

  1. עם הויזה המונפקת בדרכון ניתן להיכנס להודו קרקעית וגם אווירית.
  2. חובה לצאת מהודו לאחר 180 ימים למשך יום אחד לפחות, ולאחר מכן ניתן לחזור להודו לעוד 180 ימים.

מחיר הויזה 700 ש"ח.