Oops...
Slider with alias AAA1 not found.

חדש! ויזה להודו ל5 שנים

רשות ההגירה ההודית החלה במתן ויזות להודו ל5 שנים. את הויזה ל5 שנים אפשרי להוציא דרך האתר שלנו בקישור הבא.

תהליך הנפקת ויזה להודו ל5 שנים, הוא תהליך אינטרנטי, הויזה ל5 שנים, כשכל 90 ימים צריך לצאת מהודו למשך יום אחד לפחות.

לאחר שהויזה מאושרת הויזה מתקבלת במייל, לאחר מכן מדפיסים את הויזה וטסים איתה להודו.
הויזה להודו ל5 שנים תקפה ומתחילה להיספר מרגע ההנפקה. אישור או סירוב הויזה בהחלטת ההודים בלבד, במקרה וההודים סירבו לכם לויזה, לא תהיו זכאים להחזר כספי.

בויזה זו:

  1. ניתן להיכנס להודו אך ורק אווירית.
  2. חובה לצאת מהודו לאחר 90 ימים למשך יום אחד לפחות, ולאחר מכן ניתן לחזור להודו לעוד 90 ימים, וכן הלאה עד שנגמר תוקף הויזה.

[pkrt_album categories="ויזה-להודו" items="" order_by="date" order="asc" nb_items="2" css_class="" type="masonry" masonry_display="fade" masonry_nb_columns="2" masonry_columns_spacing="4" categories_display="none" categories_filter_position="left" animation_effect="per_unit" animation_progress_delay="0.1" carousel_autoplay="false" carousel_autoplay_speed="3" overlay_color="#ffffff" overlay_color_transparency="20" text_color_skin="dark" animation="fadeFromDown" animation_delay="0.3" /]

ויזה להודו לשנה אלקטרונית.

התהליך כולו אינטרנטי, אין צורך להגיע פיזית או למסור את הדרכון. כל תהליך הנפקת הויזה להודו מתבצע כאן באתר, הויזה מתקבלת במייל, לאחר מכן מדפיסים את הויזה וטסים איתה להודו. הויזה תקפה ומתחילה להיספר מרגע ההנפקה. אישור או סירוב הויזה בהחלטת ההודים בלבד, במקרה וההודים סירבו לכם לויזה, תהיו זכאים להחזר כספי מלא או להגשת בקשה חוזרת על חשבונינו.

הייתרונות בויזה זו:

  1. עם הויזה האלקטרונית ניתן להיכנס להודו אך ורק אווירית.
  2. חובה לצאת מהודו לאחר 90 ימים למשך יום אחד לפחות, ולאחר מכן ניתן לחזור להודו לעוד 90 ימים, וכן הלאה עד שנגמר תוקף הויזה.

ויזה לחודש:
220 ש"ח לדרכון ישראלי. – 320 ש"ח לדרכון זר.

ויזה לשנה:
280 ש"ח לדרכון ישראלי. – 380 ש"ח לדרכון זר.

ויזה ל5 שנים:
420 ש"ח לדרכון ישראלי. – 500 ש"ח לדרכון זר.

מטיילים ממליצים עלינו

[pkrt_album categories="ויזה-להודו" items="" order_by="date" order="asc" nb_items="2" css_class="" type="masonry" masonry_display="fade" masonry_nb_columns="2" masonry_columns_spacing="4" categories_display="none" categories_filter_position="left" animation_effect="per_unit" animation_progress_delay="0.1" carousel_autoplay="false" carousel_autoplay_speed="3" overlay_color="#ffffff" overlay_color_transparency="20" text_color_skin="dark" animation="fadeFromDown" animation_delay="0.3" /]

ויזה להודו לשנה אלקטרונית.

התהליך כולו אינטרנטי, אין צורך להגיע פיזית או למסור את הדרכון. כל תהליך הנפקת הויזה להודו מתבצע כאן באתר, הויזה מתקבלת במייל, לאחר מכן מדפיסים את הויזה וטסים איתה להודו. הויזה תקפה ומתחילה להיספר מרגע ההנפקה. אישור או סירוב הויזה בהחלטת ההודים בלבד, במקרה וההודים סירבו לכם לויזה, תהיו זכאים להחזר כספי מלא או להגשת בקשה חוזרת על חשבונינו.

הייתרונות בויזה זו:

  1. עם הויזה האלקטרונית ניתן להיכנס להודו אך ורק אווירית.
  2. חובה לצאת מהודו לאחר 90 ימים למשך יום אחד לפחות, ולאחר מכן ניתן לחזור להודו לעוד 90 ימים, וכן הלאה עד שנגמר תוקף הויזה.

מחיר הויזה 420 ש"ח.

כל ההליך מתבצע כאן באתר. הויזה מונפקת בדרכון והתהליך כולל מסירת הדרכון לרשות ההגירה ההודית ע"י שליח שלנו שיאסוף ויחזיר את דרכונך עד פתח ביתך. הויזה תקפה ומתחילה להיספר מרגע ההנפקה בישראל, התהליך עצמו אורך כארבעה שבועות. אישור או סירוב הויזה בהחלטת ההודים בלבד, במקרה וההודים סירבו לכם לויזה לא תהיו זכאים להחזר כספי.

הייתרונות בויזה זו:

  1. עם הויזה המונפקת בדרכון ניתן להיכנס להודו קרקעית וגם אווירית.
  2. חובה לצאת מהודו לאחר 180 ימים למשך יום אחד לפחות, ולאחר מכן ניתן לחזור להודו לעוד 180 ימים.

מחיר הויזה 700 ש"ח.

כתיבת תגובה

סל קניות

התחבר

Create an Account